Další aktivity

Předtančení

Oslavy 400. let obce Malenovice – komponovaný program


Text: Lukáš Pyško, David Fiedor;    Zpěv: Lukáš, Dáda a Danka Sajdlová;    Foto: Karin Cigošová