Historie

Ochotnický spolek malenovický (OSM) zahájil oficiálně svou činnost na jaře roku 2011 premiérou hry Povídačky o zbojnících aneb Ondráš. Po bezmála půlstoletí tak navázal na dříve bohatou tradici malenovického amatérského divadelnictví.

Kořeny malenovického ochotnictví totiž sahají dle zápisů v obecní kronice až k 10. srpnu 1919, kdy byl  založen Odbor Slezské Matice osvěty lidové. Vůbec prvním představením pak byla hra Lucifer, jejíž premiéra poběhla dne 26. 12. 1919 v hostinci p. Drabiny. Velmi aktivní byli malenovičtí divadelníci především ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století – ročně nastudovali a uvedli i přes deset různých her. Po válce činnost spolku pokračovala, ovšem s čím dál menší intenzitou. V průběhu padesátých se museli ochotníci vyrovnat nejen s tlakem politickým, zhoršily se i podmínky technické, chybělo zázemí, část herců odešla do pohraničí – logicky proto vyprchalo i nadšení a činnost spolku postupně ochabla.

U znovuzrození spolku (v roce 2010) stáli především Jana Ramíková, která jakožto dlouholetá organizátorka obecních kulturních akcí mohla zúročit své zkušenosti z oblasti režie a choreografie, a Pavel Kuběna, jenž se ujal psaní scénářů a podílí se rovněž na režii představení. O  dramaturgické směřování souboru se od počátku významnou měrou zasloužila Barbora Kuběnová. Velkým přínosem pro choreografii a režijní vedení byl pak příchod Zdeňka Chlopčíka do souboru.

Bezprostřední impulz pro vznik spolku přinesly přípravy čtyřsetletého výročí založení obce Malenovice. Oslavy, plánované původně právě na jaro roku 2011, zavdaly příčinu k tomu, aby tři desítky malenovických nadšenců vykročily směrem od drobných komických výstupů při hasičských plesech k opravdovému divadlu.

A i když samotné oslavy byly nakonec o rok odloženy, hra už byla napsána, nazkoušena a také úspěšně uvedena. A Ochotnický spolek malenovický od té doby dobývá prkna, jež znamenají svět… Ondráš se ve finále dočkal deseti repríz, které zhlédlo dohromady více než tisíc spokojených diváků.

Soubor OSM se dále podílí i na organizaci řady obecních kulturních akcí, jako jsou předtančení na plesech či příprava zmiňovaných oslav.

V roce 2013 byla uvedena premiéra druhé autorské hry Ochotnického spolku malenovického – Vraždy v hotelu Pine Hill Inn.  Toto představení zhlédlo přes tisíc diváků, odehráli jsme celkem 13 představení.

Na 6. a 7. listopadu 2015 připadly premiéry další hry Hmyz a jiná havěť. I v tomto případě byla nakonec derniéra, konaná 11. 11. 2016, třináctým představením a celkový počet diváků šplhal k patnácti stům.

K Vánocům 2016 dostali všichni malenovičtí divadelníci scénář nové, tentokrát pohádkově laděné hry Dobrá rada nad zlato. Na jaře příštího roku (2017) se začalo se zkoušením a v listopadu (24. a 25.) proběhly premiéry.

 

A za necelé dva roky, tedy v roce 2019, oslavíme 100 let!